SkoleFlip

NaturfagsFlip

 

University College Sjælland og SkoleFlip er gået sammen med 6 store danske virksomheder forat gøre elever i 7. kl. mere interesserede i de naturfaglige fag i grundskolen. Målet er at flere til at vælge den naturfaglige karrierevej.

Vi står som samfund og mangler dygtige Ingeniører, kemikere og andre med en naturfaglig uddannelse. Samtidig melder over halvdelen af eleverne i 9. kl. ud at de vil fravælge en uddannelse inden for de naturfaglige fag.

Sammen med UCSNy Film (8).Film_SnapshotJ og flere danske virksomheder , heriblandt Coloplast, NovoZymes, IBM, Haldor-Topsøe og Seas-NVE udvikles udfordringer direkte fra virksomhederne til eleverne.

Ved at samarbejde direkte med de fagpersoner der arbejder i virksomhederne bliver naturfagene mere håndgribelige. Dette kaldes modellering.

Lige som MatFlip understøtter dette projekt også kompetencemål for “IT i
undervisningen”, “Uddannelse og job”, “Innovation og entreprenørskab” og “Elevernes alsidige udvikling” 

Kompetencemål for: Hvordan projektet understøtter dette.
Uddannelse og job

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

-I videoerne indgår fagpersoner. Fagpersonerne fortæller om deres nuværende job samt hvilken uddannelses-/karrierevej de har valgt.

-Videoerne understøtter behovet for integreret vejledning.

IT i undervisning

-Eleven som kritisk undersøger

-Eleven som analyserende modtager

-Eleven som målrettet og kreativ producent

-Eleven som ansvarlig deltager

-I alle udfordringerne skal eleverne søge informationer til brug i løsningen. Informationerne skal vurderes undervejs i processen.

-Eleverne skal sparre med hinanden i den kreative proces. De skal kunne give og modtage kritik i et åbent forum.

-Eleverne skal producere en kreativ video til belysning af selvvalgt matematisk færdighed.

-Eleverne arbejder i små grupper hvor den enkeltes elevs kompetencer kommer i spil.

Innovation og entreprenørskab

De fire dimensioner, Handling, Kreativitet, Omverdens forståelse og Personlig indstilling, skal opfattes som en integreret del af skolens fag.

 

-Stiller krav til elevernes evne til samarbejde, organisering og kommunikation.

Elevernes alsidige udvikling

Elevens lyst til at lære mere.

-Dette projekt er en anderledes måde at opnå viden og kompetencer på. Arbejdet med video og innovation kan stimulere både fagligt stærke og fagligt udfordrede elever.

 

 

Scroll To Top