SkoleFlip

Metoden

Projekterne i SkoleFlip er bygget på princippet omkring Flipped learning, men det vigtigste er at det er modellerings-opgaver.

Modellering og flipped learning er en anden måde at tilegne sig færdigheder på. I stedet for den traditionelle måde, hvor emnet først gennemgås, hvorefter eleverne løser opgaverne, vendes det hele på hovedet. Først stilles en opgave, hvorefter eleverne skal finde de færdigheder de har brug for, for at løse opgaven.

SkoleFlips forløb er bygget op omkring Flip-modellen. Ved at følge denne model arbejdes der med innovation og entreprenørskab uanset hvilket fag du putter ind i modellen:

 

Ny Film (8).Film_Snapshot

Ved at tale med en masse matematiklærere i grundskolen oplevede jeg en efterspørgsel på opgaver der kunne koble teori med virkeligheden. Det kan projekterne fra SkoleFlip.

Undervisningsministeriet anbefaler at der arbejdes med denne metode:

“I 3. trinforløb skal der i undervisningen både lægges vægt på, at eleverne bliver i stand til at gennemføre modelleringsprocesser, og at de kan vurdere matematiske modeller. Elevernes modelleringsprocesser skal i dette trinforløb omfatte strukturering og afgrænsning af den del af omverdenen, de skal modellere, opstilling af en problemstilling, oversættelse af problemstillingen til en matematisk model, matematisk behandling af modellen, tolkning af den matematiske model i forhold til den oprindelige problemstilling og kritisk analyse af modellen.” (Læseplanen for matematik 7.-9. klassetrin)

larsoglone (2).Movie_Snapshot

Projekterne har også en innovativ vinkel hvor eleverne skal dele deres tilegnede viden med en klasse to trin under dem selv. Dette styrker eleverne i forståelsen samtidig med at de skal målrette deres kompetencer til en given målgruppe.

Følges modellen igennem forløbet opfyldes kompetencerne i “21st century skills” De 6 kompetencer er:

Kollaboration – Organisering i starten af processen. Samarbejde hele vejen.

IT og læring – Undersøgelsesbaseret tilgang hvor eleverne selv finder den læring de har brug for.

Videnskonstruktion – Videreformidle de tillærte kompetencer

Selvevaluering – Evalueringen i slutningen sammenholdt med evalueringen fra målgruppen.

Innovation – Idégenerering, værdi videregivet til specifik modtager.

Kompetent kommunikation – Videreformidle viden til en specifik målgruppe.

 

Se hvilke kompetencemål der understøttes under “MatFlip”

Scroll To Top